Dalekovod d.d. iskupio 9. tranšu komercijalnih zapisa

Dalekovod d.d. je iskupio 9. tranšu komercijalnih zapisa u nominalnom iznosu od 3,3 milijuna eura (Oznaka: DLKV-M-028E).
Dalekovod d.d. je iskupio 9. tranšu komercijalnih zapisa u nominalnom iznosu od 3,3 milijuna eura (Oznaka: DLKV-M-028E).
U okviru Programa izdavanja komercijalnih zapisa, Dalekovod d.d. je 13. srpnja 2010.
povećao nominalni iznos izdanja 11. tranše za 637,6 tisuća eura na 14,7 milijuna eura
(Oznaka: DLKV-M-113E) te 13. tranše za 3,7 milijuna kuna na 12,1 milijun kuna (Oznaka:DLKV-M-123A).

Tvrtka trenutno ima u optjecaju pet tranši komercijalnih zapisa u ukupnom nominalnom iznosu od 161,3 milijuna kuna, od čega su tri tranše denominirane u kuni, a dvije
u euru.
U strukturi ulagatelja u komercijalne zapise Dalekovoda d.d. u optjecaju nalaze se obvezni idobrovoljni mirovinski fondovi sa 36,1%, investicijski fondovi sa 29,8%, banke s 22,2%,osiguravajuca društva s 9,3% i ostali s 2,6%.

Tranše komercijalnih zapisa Dalekovoda d.d. uvrštene su u Službeno tržište Zagrebacke burze d.d. Agent izdanja i Dealer Programa je Privredna banka Zagreb d.d.
vrh stranice