Dalekovod objavio revidirane rezultate poslovanja za 9 mjeseci ove godine

Dalekovod d.d. predao je danas FINI dodatne dokumente za predstečajnu nagodbu.
Među dokumentima je i revidirano izvješće i skraćeni financijski izvještaji za prvih devet mjeseci 2012. godine za Dalekovod d.d. Sukladno međunarodnim računovodstvenim standardima izvršena su usklađenja i ispravci knjiženja prihoda i rashoda, te je to dovelo do izmijenjenih rezultata poslovanja iz prošlih razdoblja u odnosu na ranije objavljene. Za navedeno razdoblje Dalekovod d.d. ostvario je prihod 618,83 milijuna kuna i iskazao neto gubitak razdoblja 373,86 milijuna kuna. Nova uprava društva na čelu s predsjednikom Matjažem Gorjupom odlučila je u cijelosti sagledati stvarno stanje kompanije i „očistiti“ bilancu od svih knjigovodstvenih stavki koje ne odražavaju financijsku realnost.

„Da bismo mogli provesti učinkovito restrukturiranje kompanije i stvoriti uvjete za uspješno poslovanje na domaćem i inozemnom tržištu morali smo napraviti stvarnu inventuru u poslovanju. Za to imamo ne samo podršku već i zahtjeve Nadzornog odbora i svih naših dioničara, a financijskoj i poslovnoj javnosti želimo ponuditi stvarne pokazatelje za „clean start“, - izjavio je predsjednik Uprave Dalekovoda d.d. Matjaž Gorjup i dodao:
„Time stvaramo uvjete da kompanija može u najskorije vrijeme dosegnuti godišnji promet od 300-tinjak milijuna eura, od čega više od dvije trećine na inozemnim tržištima. Trenutna blokada računa kao i izostanak dogovora s vjerovnicima usporavaju ispunjenje sadašnjih ugovorenih poslova i dobivanje budućih, ali vjerujem u skoro rješenje ovog stanja i početak novog uspješnog razdoblja Dalekovoda.“

Optimizam za dobru perspektivu Dalekovoda utemeljen je i u činjenici da su u navedenom razdoblju iz tekućeg poslovanja ostvarivani pozitivni tijekovi novca.

Služba za odnose s javnošću
Dalekovod d.d.
vrh stranice