Certificates and Standards

Br.

Certifikat

Područje

Certifikat se odnosi na sl. dio Grupe Dalekovod

Vrijedi do

1.

ISO 9001-2015 HR 

 

Projektiranje, proizvodnja, prodaja i izgradanja elektroenergetskih vodova i elektroenergetskih postrojenja do 750 kV, objekata željeznice, prometnica, zgradarstva, sportskih objekata, telekomunikacijskih vodova i stupova, stupova rasvjete i hala, čeličnih i ostalih nosivih konstrukcija, opreme objekata niskogradnje i elektroinstalacija te ovjesnog i spojnog materijala

Dalekovod d.d.,

Dalekovod Proizvodnja d.o.o.,

Dalekovod d.o.o. Mostar,

Dalekovod inženjering in trgovina d.o.o. Ljubljana,

Dalekovod Poljska Spolka Akcyja,

Dalekovod Ukrajina,

Dalekovod Norge AS

 

03.11.2018.

2.

ISO 9001:2008 (hr,eng)

Projektiranje, nadzor i konzalting elektroenergetskih vodova i elektroenergetskih postrojenja do 500 kV, objekata željeznice, prometnica, zgradarstva, sportskih objekata, rasvjete, telekomunikacijskih vodova i stupova te čeličnih i ostalih nosivih konstrukcija

Dalekovod Projekt d.o.o.

03.11.2018.

 

3.

EN ISO 9001:2008 (hr)

EN ISO 9001:2008 (eng)

EN ISO 9001:2008 (de)

Umjeravanje i prodaja uređaja i opreme za mjerenje potrošnje električne i toplinske energije i plina

Dalekovod EMU d.o.o.

10.10.2016.


Br.

Certifikat

Područje

Certifikat se odnosi na sl. dio Grupe Dalekovod

Vrijedi do

4.

ISO 14001-2015 HR 

 

Projektiranje, proizvodnja, prodaja i izgradnja elektroenergetskih prijenosnih vodova i elektroenergetskih postorjenja do 750 kV, objekata željeznice, prometnica, zgradarstva, sportskih objekata, telekomunikacijskih vodova i stupova, stupova rasvjete i hala, čeličnih i ostalih nosivih konstrukcija, opreme objekata niskogradnje i elektroinstalacija te ovjesnog i spojnog materijala. Pružanje usluga antikorozivne zaštite metala.

Dalekovod d.d.,

Dalekovod proizvodnja d.o.o.

28.02.2019.

5.

ISO 14001:2004 (hr,eng)

Projektiranje, nadzor i konzalting elektroenergetskih vodova i elektroenergetskih postrojenja do 500 kV, objekata željeznice, prometnica, zgradarstva, sportskih objekata, rasvjete, telekomunikacijskih vodova i stupova te čeličnih i ostalih nosivih konstrukcija

Dalekovod Projekt d.o.o.

03.11.2018.

 

6.

BS OHSAS 18001:2007 HR 

 

Projektiranje, proizvodnja i izgradnja elektroenergetskih prijenosnih vodova do 500 kV, telekomunikacijskih vodova i stupova, kao i čeličnih konstrukcija, ovjesnog i spojnog materijala te izgradnja elektroenergetskih postrojenja do 500 kV te površinska obrada metala metodom vrućeg pocinčavanja (da projektiranjem u Dalekovod Projektu d.o.o. te proizvodnjom i površinskom zaštitom metala u Dalekovod Proizvodnji d.o.o.

 

Dalekovod d.d.

Dalekovod proizvodnja d.o.o.

Dalekovod Projekt d.o.o.

01.12.2019.

 

7.

HRN EN ISO/IEC 17025:2007

Ispitivanje mehaničkih svojstava metalnih materijala, ovjesne i spojne opreme za dalekovode, trafostanice i ostala elektroenergetska postrojenja, ispitivanje vrućeg pocinčavanja te ispitivanje elektromagnetskih polja

Dalekovod d.d.

Dalekovod Laboratorij

30.06.2019.

 
 
 

 
 
 

Br.

Certifikat

Područje

Certifikat se odnosi na sl. dio Grupe Dalekovod

Vrijedi do

8.

HRN EN ISO/IEC 17025:2007

Ispitivanje niskofrekvencijskih i visokofrekvencijskih elektromagnetskih polja

Dalekovod EMU d.o.o.

08.12.2016.

9.

HRN EN ISO 3834-2:2007

Izrada i montaža čeličnih konstrukcija i njihovih dijelova

Dalekovod Proizvodnja d.o.o.

 

vrijedi dok ne dođe do promjena

10.

HRN EN 1090-1:2012

HRN EN 1090-2:2011

Certifikat o sukladnosti kontrole tvorničke proizvodnje (Institut IGH d.d.)

Komponente čeličnih konstrukcija

Dalekovod Proizvodnja d.o.o.

vrijedi dok ne dođe do promjena

11.

EN 1090-1

EN 1090-2

(eng)

Nosive konstrukcije svih vrsta

Dalekovod Proizvodnja d.o.o.

Sl. nadzorni pregled: 06.07.2016.

(vrijedi dok ne dođe do promjena)

12.

Hrvatska agencija za poštu i elektroničke komunikacije

Ovlaštenje za obavljanje poslova u elektroničkim komunikacijama; za izračun i mjerenja vrijednosti elektromagnetskog polja

Dalekovod d.d. – Dalekovod Laboratorij

26.01.2019.

13.

Rješenje Ministarstva zdravlja

Ovlaštenje za obavljanje stručnih poslova zaštite od elektromagnetskih polja koji uključuju mjerenje visoko i niskofrekvencijskih elektromagnetskih polja

Dalekovod d.d. – Dalekovod Laboratorij

30.06.2019.

14.

Lloyd's Register's Type Approval System 1996 (eng)

Prigušivači

Dalekovod Proizvodnja d.o.o.

vrijedi dok ne dođe do promjena

15.

Sellicha Certificate of Qualification (eng)

Registracija dobavljača

Dalekovod d.d.

24.08.2016.

16.

UVDB Achilles Certificate of Assessment (eng)

Ocjena sustava upravljanja

Dalekovod d.d.

Dalekovod proizvodnja d.o.o.

20.06.2016.

 

 

 

 

 

17.

Znak kvalitete hrvatskog proizvoda

Kompresione stezaljke i spojnice

Dalekovod Proizvodnja d.o.o.

/


Br.

Certifikat

Područje

Certifikat se odnosi na sl. dio Grupe Dalekovod

Vrijedi do

18.

UN Global Compact / Svjetski sporazum

Dalekovod se obvezuje promicati 10 načela Global Compacta u svom poslovanju

Dalekovod d.d.

/

19.

Hrvatski laboratorij CROLAB

 

Potvrda o članstvu

Dalekovod Laboratorij za elektromehanička i kemijska ispitivanja

/

20.

ISO 50001: 2011

Sustav upravljanja prema normi za energetsku učinkovitost

Dalekovod proizvodnja d.o.o.

15.11.2018.


to the top