Kalendar objava financijskih rezultata

09.01.2019.

Sukladno obavezi Društva da u zakonski određenim rokovima izradi i objavi financijska i poslovna izvješća te dostavi ista nadležnim tijelima, a u svrhu dostupnosti informacija koje mogu biti od interesa korisnicima financijskih usluga, investitorima i ostaloj javnosti, Dalekovod d.d. dostavlja raspored objava financijskih i poslovnih izvješća Društva u 2019., kako slijedi:
28.02.2019. Privremeni nerevidirani financijski izvještaj za 2018. godinu
30.04.2019. Revidirani godišnji financijski izvještaj i Izvješće revizora za 2018. godinu, te nerevidirani konsolidirani financijski izvještaj za prvo tromjesečje 2019. godine
30.07.2019. Nerevidirani konsolidirani polugodišnji financijski izvještaj za 2019. godinu
30.10.2019. Nerevidirani konsolidirani financijski izvještaj za treće tromjesečje 2019. godine
vrh stranice