Novo izdanje certifikata ISO 18001

Razlika između OHSAS 18001:1999 i BS OHSAS 18001: 2007

Drugo izdanje ovog OHSAS standarda fokusira se na razjašnjenje prvog izdanja, a dužnu je pažnju posvetilo odredbama ISO 9001, ISO 14001, te ostalim standardima i publikacijama za zadravlje i sigurnost, kako bi povisio usuglašenost ovih standarda na korist svih korisnika.

Za ovaj OHSAS standard nacrt je sačinjen u skladu s pravilima danim u ISO/IEC Uputama, Dio 2. Drugo izdanje otkazuje i zamjenjuje prvo (OHSAS 18001:1999), koje je tehnički revidirano.

Osnovne promjene u odnosu na prethodno izdanje su sljedeće:

 • Važnost "zdravlja" je sada naglašenija.
 • OHSAS 18001 se sada poziva na sebe kao na standard, a ne na specifikaciju ili dokument, kao što je to bio slučaj u ranijem izdanju. Ovo odražava povećano usvojenje OHSAS 18001 kao osnove za nacionalne sustave upravljanja zaštitom zdravlja i sigurnosti na radu.
 • Dijagram modela "Planiranje-Izvršenje-Provjera-Djelovanje" dan je samo u Uvodu, u svojoj cijelosti, a ne i u dijagramima odjeljaka na početku svake glavne klauzule.
 • Referentna izdanja u Klauzuli 2 ograničena su samo na međunarodne dokumente.
 • Dodane su nove definicije, a postojeće su revidirane.
 • Značajno poboljšanje u usklađivanju s ISO 14001:2004 po cijelom standardu, i povećana usuglašenost s ISO 9001:2000.
 • Termin "dozvoljeni rizik" zamijenjen je terminom "prihvatljivi rizik" (vidjeti 3.1).
 • Termin "slučaj" ("nesreća") je sada uključen u termin "incident" (vidjeti 3.9).
 • Definicija termina "opasnost" ne odnosi se više na "oštećenje na imovini ili oštećenje okoliša radnog prostora" (vidjeti 3.6).

Sada se smatra da se takvo "oštećenje" ne odnosi izravno na upravljanje zdravljem i sigurnošću na radu, što i jest svrha ovog OHSAS Standarda, nego da pripada području upravljanja imovinom. Umjesto toga, rizik onog "oštećenja" koje ima učinka na zdravlje i sigurnost na radu trebao bi biti utvrđivan putem procesa procjene rizika dotične organizacije te kontroliran putem primjene odgovarajućih kontrola rizika.

 • Podklauzule 4.3.3 i 4.3.4 su stopljene u jednu, u skladu s ISO 14001:2004.
 • Uveden je novi zahtjev za razmatranje hijerarhije kontrola kao dijela planiranja SUZIS-a (vidjeti 4.3.1)
 • Jasnije se upućuje na upravljanje promjenama (vidjeti 4.3.1 i 4.4.6).
 • Uvedena je i nova klauzula "Ocjenjivanje sukladnosti" (vidjet 4.5.2).
 • Uvedeni je novi zahtjevi za učestvovanje i savjetovanja (vidjeti 4.4.3.2).
 • Uvedeni su novi zahtjevi za istraživanje incidenata (vidjeti 4.5.3.1).

Svrha ovog izdanja nije uključivanje svih potrebnih odredbi ugovora. Za njegovu ispravnu uporabu odgovorni su korisnici.

Sukladnost s OHSAS Standardom ne daje pravo na oslobađanje od pravnih obveza.

vrh stranice