Obavijest o otpuštanju dionica Dalekovod d.d. od strane društva CTG d.o.o.

Dalekovod d.d. je dana 21. srpnja zaprimio obavijest o otpuštanju redovnih dionica Dalekovod d.d., Zagreb od strane društva CTG d.o.o., Zagreb prema slijedećim podacima:
  1. Osoba koja otpušta dionice: CTG d.o.o., sa sjedištem u Zagrebu, Zadarska br. 80, MBS 080432040, OIB 81624257578, zastupan po direktoru Milki Žnidaršić
  2. Izdavatelj: Dalekovod d.d., sa sjedištem u Zagrebu, Marijana Čavića 4, MBS: 080010093, OIB 47911242222 zastupan po predsjedniku Uprave Luki Miličiću
  3. Količina otpuštenih dionica i postotka u temeljnom kapitalu: 352.474 redovnih dionica Dalekovod d.d., Zagreb (Dalje: DLKV-R-A) što čini 15,37 % temeljnog kapitala Izdavatelja
  4. Otpuštanje dionica posljedica je registracije Ugovora o razdavjanju i preuzimanju CTG d.o.o., Zagreb od 09.07.2010. god. registriranog pri Trgovačkom sudu u Zagrebu temeljem Rješenja Trgovačkog suda u Zagrebu broj Tt-10/8221-2 od 19. srpnja 2010. godine.
  5. Nakon provedbe upisa novih vlasnika po predmetnoj promjeni kod Središnjeg klirinškog depozitarnog društvo d.d. Zagreb, prestaje vlasništvo društva CTG d.o.o., Zagreb nad navedenim dionicama DLKV-R-A.
vrh stranice