Odjel za ispitivanje elektromagnetskih polja

U sklopu Dalekovod Laboratorija formiran je Odjel za ispitivanje elektromagnetskih polja, koji obavlja poslove mjerenja, proračune (procjene) niskofrekvencijskih i visokofrekvencijskih elektromagnetskih polja prema zahtjevima Pravilnika o zaštiti od elektromagnetskih polja ( NN br.146/14).

Izdvajamo:
• Mjerenja razine električnih i magnetskih polja frekvencije 50 Hz u neposrednoj blizini dalekovoda i transformatorskih stanica, te vjetroparkovima.
• Mjerenja razine visokofrekvencijskih elektromagnetskih polja od nepokretnih baznih postaja GSM operatera u mjernom opsegu 75 MHz – 3 GHz
• Procjene (proračuni) niskofrekvencijskih i visokofrekvencijskih elektromagnetskih polja za potrebe ishođenja lokacijskih i uporabnih dozvola 0 – 300 GHz.
Ovlaštenja:
• Ovlaštenje Ministarstva zdravlja za obavljanje stručnih poslova zaštite od elektromagnetskih polja koja uključuju mjerenje visokofrekvencijskih elektromagnetskih polja frekvencije od 75 MHz – 2.5 GHz, i proračun i procjenu visokofrekvencijskih elektromagnetskih polja frekvencije od 100 kHz do 300 GHz, te mjerenje, proračun i procjenu niskofrekvencijskih električnih i magnetskih polja frekvencije 50 Hz
• Ovlaštenje Hrvatske agencije za poštu i elektroničke komunikacije (HAKOM) za obavljanje izračuna i mjerenja vrijednosti elektromagnetskih polja
• Akreditacija Hrvatske akreditacijske agencije (HAA) prema normi HRN EN ISO/IEC 17025
 
 
Mjernu opremu, koja se koristi pri obavljanju stručnih poslova zaštite od niskofrekvencijskih i visokofrekvencijskih elektromagnetskih polja, čini mjerni sustav Narda Safety Solution. Ista se redovito umjerava prema načelima i metodama umjeravanja usklađenih s normom ISO/IEC 17025.
Sve vrste ispitivanja obavlja stručno osoblje Dalekovod Laboratorija osposobljeno u skladu sa zahtijevima norme ISO/IEC 17025.

Slika 1/2: SRM – 3000, instrument za mjerenje razine visokofrekvencijskih EMP – a
Slika 3/5: EFA – 300, instrument za mjerenje razine niskofrekvencijskih EMP – a

vrh stranice