PC Financije i IT

POSLOVNU CJELINU FINANCIJE I IT čine sljedeći organizacijski dijelovi:
  • Ured za opće poslove
  • Sektor za korporativne financije
  • Sektor za IT i poslovne procese
Organizacijski dio Sektor za korporativne financije sastoji se od slijedećih organizacijskih jedinica:
  • Služba za poslove riznice
  • Služba za poslove računovodstva
  • Služba za kontroling i planiranje Grupe
Organizacijski dio Sektor za IT i poslovne procese sastoji se od slijedećih organizacijskih jedinica:
  • Služba za mreže, računala i telekomunikacije
  • Služba za poslovne aplikacije
vrh stranice