Novi posao u Norveškoj u vrijednosti od 81,0 milijun €

Dalekovod d.d. zaprimio je obavijest o dodjeli poslova izgradnje 164 km duge dionice novog dalekovoda 420 kV Ålfoten – Moskog – Højanger – Sogndal, koji predstavlja južni dio voda 420 kV Ørskog – Fardal.
Opseg radova na spomenutom objektu obuhvaća: isporuku i montažu čelično-rešetkastih stupova, isporuku opreme (alučeličnih vodiča, OPGW-a, staklenih i kompozitnih izolatora, ovjesne i spojne opreme) te elektromontažne radove, kao i građevinske radove temeljenja stupova na dvije dionice: 420 kV DV Moskog - Sogndal (duljine 80 km) i 420 kV DV Ålfoten - Moskog (duljine 84 km). Osim navedenog, tenderom je predviđena i demontaža starog voda na pravcu na kojem će se nalaziti novi vod. Radi se o demontaži voda 132 kV dalekovod Fardal - Hoyanger Verk između fjorda East Fjaerlandsfjorden i Area New Hoyanger ( 29 km).

Vrijednost osiguranih radova i isporuke čelične konstrukcije i opreme ukupno iznosi 638.919.778,58 NOK (norveških kruna) bez PDV-a, odnosno 81,0 milijun €.

Investitor STATNETT (Nacionalna elektro-energetska kompanija Kraljevine Norveške) proveo je javno nadmetanje za predmetni dalekovod, a evaluacija zaprimljenih ponuda provedena je u dva koraka: prvo je provedena tehničko-financijska evaluacija ponude u kojoj su svi ponuđači zadovoljili tehničke i finacijske kriterije investitora, a potom su najbolje plasirani ponuđači bili pozvani na pregovore, dodatno pojašnjenje te poboljšanje ponude. Prema tehničkim i financijskim kriterijima, te prema mjerilima organizacije projekta, prikazanih metoda realizacije potrebnog opsega radova, poštivanja procedura sigurnosti na radu te očuvanja okoliša prilikom izgradnje, ponuda Dalekovoda proglašena je najprihvatljivijom.

Treba istaknuti da je ovo je jedna od najvećih dosadašnjih investicija u dalekovode u Norveškoj: Statnett će njom uspostaviti 285 km dugu energetsku vezu između transformatorske stanice Sogndal u južnom dijela središnje Norveške i transformatorske stanice Ørskog u sjevernom dijelu.

Također vrijedi napomenuti da je ovo peti posao koji Dalekovod d.d. samostalno realizira od 2007. U Kraljevini Norveškoj, a po vrijednosti i važnosti za elektroprivredu uvelike premašuje vrijednost svih četiriju dosadašnjih projekata (ukupne vrijednosti 62,8 mil €), od čega je realizacija dvaju projekata ukupne vrijednosti 35,5 mil € upravo pri kraju. Stoga je dobivanje realizacije ovog projekta rezultat ujedno i nagrada za kvalitetno poslovanje prilikom izgradnje elektroenergetkih objekata u Kraljevini Norveškoj i uvažavanje poštivanja svih pravila struke, kvalitete, rokova i zahtjeva investitora, norveških zakona, propisa i regulative, te iznimno strogih norveških procedura i kriterija zaštite okoliša i sigurnosti pri radu.

Osim što je ovo financijski najveći, može se reći da je i organizacijski najzahtjevniji ugovor za izgradnju dalekovoda (dugo vremensko razdoblje izvođenja radova, teški klimatski uvjeti, vremenski kratka građevinska sezona pa time i mogućnost izvođenja radova tijekom godine, korištenje usluga helikoptera prilikom izvođenja radova, prelazak preko 3 km dugih fjordova itd.), koji je Dalekovod d.d. dobio u novijoj povijesti društva.

Ujedno je vrijedno napomenuti da je društvo od 2005. godine, osim radova u Norveškoj, na tržištu sjeverne Europe izvelo radova na Islandu vrijednosti 12,3, mil € i u Švedskoj 1,6 mil €, a u tijeku je realizacija radova na Grenlandu vrijednosti 6,3 mil €, te isporuka ovjesne i spojne opreme za Finsku.

Dobivanje ovog posla te realno očekivanje novih - kako na ovom, tako i na ostalim tržištima na kojima je Dalekovod prisutan posljednjih godina - znači novi poticaj za naše društvo i jača uvjerenje da smo na pravom putu restrukturiranja kompanije te njene preorijentacije na energetski sektor i inozemna tržišta.

Sve navedeno osnažuje naše pouzdanje da već prebrođujemo teškoće prouzročene krizom i recesijom koja je zahvatila kako domaće tržište, tako i cjelokupno okruženje.

Dalekovod d.d.
vrh stranice