Odluka Glavne skupštine

Na Glavnoj skupštini društva Dalekovod d.d. Zagreb održanoj dana 7. rujna 2011. godine, donijeta je odluka o izboru slijedećih članova Nadzornog odbora:
  1. Nataša Ivanović, dipl.oec, OIB: 20863256891, Fancevljev prilaz 3, Zagreb
  2. mr.sc. Dubravko Štimac, dipl.oec., OIB: 40402971482, Veslačka 2, Zagreb
  3. Davor Doko, dipl.oec., OIB: 53427448851, Cvjetna cesta 7a, Zagreb
  4. dr.sc. Ante Ćurković, dipl.ing., OIB: 08630751083, Zelena magistrala 38, Zagreb
Novoizabrani članovi Nadzornog odbora nastavljaju mandat dosadašnjih članova Nadzornog odbora, s time da mandat počinje teći danom donošenja citirane odluke, a prestaje završetkom mandata postojećih članova Nadzornog odbora, odnosno 12. lipnja 2014. godine.

Ujedno je Glavna skupština Društva obaviještena o nastupanju uvjeta za prestanak članstva dotadašnjoj četvorici članova Nadzornog odbora.
vrh stranice