Odluka o namjeri rješavanja kolektivnog viška radnika u 2019. godini

21.06.2019.

Sukladno najavljenom operativnom i financijskom restrukturiranju kompanije, s ciljem povećanja troškovne efikasnosti, profitabilnosti te smanjenja zaduženosti kompanije, Uprava društva Dalekovod d.d., obavještava javnost da je, temeljem provedene Analize, sukladno Odluci o strateškom planiranju poslovanja te postupku i kriterijima ocjenjivanja radnika, donijela Odluku o namjeri rješavanja kolektivnog viška radnika u 2019. godini.
Navedenom odlukom utvrđuju se razlozi zbog kojih bi mogla prestati potreba za radom 52 radnika u kompaniji Dalekovod d.d. Uz uključene inicijative operativnog restrukturiranja u ostalim kompanijama, te ostale oblike organizacijskih promjena koje najviše zahvaćaju srednji menadžment i službe potpore, mjere imaju efekt od 12,5% ukupnog smanjenja broja zaposlenih na razini Grupe. Restrukturiranje donosi značajno smanjenje godišnjeg troška rada Grupe, posebice vezanog uz potporne funkcije kompanije.
Operativno restrukturiranje direktnih troškova usmjereno je prema centralizaciji poslovnih procesa, kapitalnim ulaganjima s ciljem uštede, efikasnosti nabavnog procesa i upravljanju ljudskim resursima. Dalekovod d.d. i dalje će redovito izvještavati javnost o procesu restrukturiranja, a potpuni učinak na novčane tokove i profitabilnost bit će u vidljiv u 2020. godini zbog jednokratnih učinaka istih tijekom 2019 godine.
vrh stranice