Prijava transakcija rukovoditelja (Uredba o zlouporabi tržišta)

31.05.2019.

Sukladno članku 19. Stavku 3. Uredbe (EU) br. 596/2014 o zlouporabi tržišta, Dalekovod d.d. (u daljnjem tekstu: Izdavatelj) obavještava o transakciji izvršenoj od strane osobe koja obavlja rukovoditeljske dužnosti pri Izdavatelju.
Željko Perić, predsjednik Nadzornog odbora, prijavljuje stjecanje 137 dionica Dalekovod d.d., oznake DLKV-R. Dionice su stečene 30.05.2019. godine u Zagrebu na uređenom tržištu putem Zagrebačke burze.
Dionice su stečene po prosječnoj cijeni od 5,84 kuna te je ukupna vrijednost transakcije 800,08 kuna.
U prilogu Obavijesti dostavljamo Predložak za obavješćivanje o transakcijama osoba koje obavljaju rukovoditeljske dužnosti i osoba koje su s njima usko povezane te za objavljivanje tih transakcija, sukladno Provedbenoj uredbi Komisije (EU) 2016/523.

vrh stranice