Dalekovod d.d. u sklopu tvornice u Velikoj Gorici nudi usluge lijevanja.

Ljevaonica obojenih metala raspolaže kapacitetima za gravitacijsko lijevanje aluminija, bakra i cinka (Al, Cu i Zn) te njihovih legura u kokile, kao i lijevanje tih materijala u prirodni pijesak za izradu otpresaka iz alumijskih i bakrenih legura, konstrukciju i izradu alata za gravitacijsko lijevanje i alate za otpreske te finalizaciju (pjeskarenje i toplinska obrada odljevaka i otpresaka).

Raspoloživi kapaciteti ljevaonice iznosi 4000 tona na godinu, pri čemu se koriste:
indukcijske peći za taljenje metala
elektrootporne peći za metaluršku obradu litine i lijevanje
uređaji za kokilno-gravitacijsko lijevanje
kalupi za lijevanje u pijesku
elektrootporne peći za termičku obradu i umjetno starenje odljeva
preše za izradu otpresaka iz obojenih legura
indukcijski grijači za zagrijavanje komada metala tijekom prešanja
uređaji za toplinsku obradu
vrh stranice