Vijesti

Promjene u Upravi od 1. svibnja 2020. godine

30.04.2020.

Dalekovod d.d. (dalje u tekstu: “Društvo”) obavještava javnost da je Nadzorni odbor na sjednici održanoj dana 30. travnja 2020. godine donio odluku o imenovanju gospodina Hrvoja Išeka na mjesto člana Uprave na razdoblje od četiri godine s početkom mandata od 1. svibnja 2020. godine.

Informacija o vlastitim dionicama

28.04.2020.

Sukladno odredbi članka 474. stavak 3. Zakona o tržištu kapitala Dalekovod d.d. sa sjedištem u Zagrebu, Marijana Čavića 4, OIB: 47911242222 (dalje u tekstu: Društvo), obavještava da na dan 28.04.2020. drži 98.841 vlastitih dionica što čini 0,0040 % temeljnog kapitala.

Promjena u Nadzornom odboru Društva

23.04.2020.

Temeljem uručenih ostavki, s danom 22. travnja 2020., prestaje mandat predsjedniku Nadzornog odbora Željku Periću i članu Vladimiru Maodušu. Sukladno odredbama Statuta, u Nadzorni odbor Društva imenovani su Damir Sertić i Mladen Gregović od strane dioničara Konsolidator d.o.o.

vrh stranice