Zaštita na radu

Sukladno Zakonu o zaštiti na radu (NN br. 59/96, 94/96, 114/03, 100/04) i Pravilniku o ispitivanju radnog okoliša te strojeva i uređaja s povećanim opasnostima (NN br. 114/02, 131/02, 126/03) Dalekovod Laboratorij obavlja:

1. Ispitivanje i pregled radnog okoliša:

 • Ispitivanje razine i kvalitete osvjetljenosti
 • Mjerenje razine buke, oktavna analiza
 • Mjerenje relativne vlažnosti zraka
 • Mjerenje brzine strujanja zraka
 • Mjerenje temperature zraka u radnom okolišu
 • Mjerenje koncentracije fizikalnih i kemijskih štetnosti

2. Ispitivanje i pregled strojeva i uređaja:

 • Vizualni pregled – stabilnost, pristup, smještaj, ispravnost komandnih, kontrolnih i signalnih uređaja, zaštitnih naprava i el. instalacija – zaštita od direktnog dodira dijelova pod naponom
 • Ispitivanje ispravnosti zaštite od indirektnog dodira

3. Osposobljavanje zaposlenika:
Prema Zakonu o zaštiti na radu (NN br. 59/96, 94/96, 114/03, 100/04), Zakonu o zaštiti od požara (58/93) te provedbenim propisima koji se odnose na osposobljavanje zaposlenika, naši stručni djelatnici na temelju ovlaštenja nadležnih ministarstava obavljaju:

 • Osposobljavanje zaposlenika za rad na siguran način
 • Osposobljavanje zaposlenika za provedbu preventivnih mjera zaštite od požara, gašenje požara i spašavanje ljudi i imovine ugroženih požarom.

4. Ostale usluge:

 • Izrada općih akata - pravilnika zaštite na radu i zaštite od požara
 • Izrada planova uređenja gradilišta i prijava nadležnoj inspekciji rada
 • Izrada uputa za specifične radne postupke
 • Interni nadzor u području zdravlja i sigurnosti
 • Vođenje propisanih evidencija
 • Voslovi vezani uz ozljede na radu
 • Mogućnost pružanja kompletne usluge vođenja poslova zaštite na radu i zaštite od požara na osnovi ugovora
vrh stranice