Uprava i Nadzorni odbor

URED UPRAVE
Predsjednik Uprave - direktor Društva:

Tomislav Rosandić
Članovi Uprave - direktori Društva:
Tomislav Đurić
Ivan Kurobasa
Đuro Tatalović

Voditelj ureda Uprave: Martina Lončarić Levanić

Tel: +385 1 2411 111; +385 1 2459 700
E-mail: [email protected]

Tel: +385 1 24 59 708
E-mail: [email protected]

NADZORNI ODBOR

Željko Perić 
predsjednik Nadzornog odbora
 
Dinko Novoselec
zamjenik predsjednika Nadzornog odbora 
 
Hrvoje Markovinović
član Nadzornog odbora

Toni Đikić
član Nadzornog odbora

Gordan Kuvek
član Nadzornog odbora

Vladimir Maoduš
član Nadzornog odbora
 
Dražen Buljić
član Nadzornog odbora
vrh stranice