Dalekovod d.d. iskupio dospjele glavnice i kamate vrijednosnog papira

15.02.2019.

Sukladno Rješenju o Predstečajnoj nagodbi i namirenju tražbina kategorije (h), Tražbine po osnovi komercijalnih zapisa koje je izdao Dužnik, a koji dio tražbina je namiren refinanciranjem kroz izdanje obveznica, Dalekovod d.d. je s 14.02.2019. godine iskupio kamate vrijednosnog papira
oznake DLKV-O-302E u iznosu od 0,03759425088 EUR po obveznici, odnosno prema srednjem tečaju HNB 7,404566 HRK/1EUR na dan 14.02.2019. godine što iznosi 0,278369112 HRK po obveznici, te iznos dospjele glavnice vrijednosnog papira oznake DLKV-O-302E u iznosu 0,062549477 EUR po obveznici, odnosno prema srednjem tečaju HNB 7,404566 HRK/1EUR na dan 14.02.2019. godine što iznosi 0,463151731 HRK po obveznici. Također, Dalekovod d.d. je dana 14.02.2019. godine iskupio kamate vrijednosnog papira oznake DLKV-O-302A u iznosu od 0,03759425088 HRK po obveznici, te dospjelu glavnicu vrijednosnog papira DLKV-O-302A u iznosu od 0,062549477 HRK po obveznici.
Time je Dalekovod d.d. smanjio dug po izdanim obveznicama za 2,54 mil. HRK.
Agent uvrštenja je Zagrebačka banka d.d. Zagreb.
vrh stranice