Izvršene dospjele obveze prema predstečajnoj nagodbi

14.11.2018.

Kompanija Dalekovod d.d. obavještava javnost da je 14. studenog 2018. plaćena sedma rata glavnice i kamate senior duga prema Bankama i obveze s osnova leasing rata za treći kvartal 2018. godine u ukupnom iznosu od 8,1 milijuna kuna.
Time su uredno podmirene sve obveze iz predstečajne nagodbe prema financijskim institucijama za prethodni kvartal.
vrh stranice