Sklopljen ugovor za isporuku opreme, izgradnju i puštanje u pogon novog 110 kV dalekovoda u Makedoniji

Dana 30. prosinca 2009. godine Dalekovod d.d je potpisao ugovor za isporuku opreme, izgradnju i puštanje u pogon novog dvosistemskog 110 kV nadzemnog dalekovoda i visokonaponskog 110 kV kabelskog voda (dvije trojke), s lokalnom tvrtkom za proizvodnju električne i toplinske energije TE-TO AD ,Skopje kao investitorom...

Svrha navedenih radova je prikljucenje nove TE-TO, Skopje na postojeci 110 kV dalekovod Skopje 1 - Skopje 4, a krajnji korisnik je lokalni operator elektroenergetskog prijenosnog sustava AD MEPSO.

Vrijednost predmetnog ugovora iznosi 5.865.170,15 eura , dok se radovi trebaju završiti do 15. lipnja 2010. godine.

vrh stranice